ADRESAR PRIVREDNIH SUBJEKATA CRNE GORE    
 
OSJETITE MOĆ ONLINE OGLAŠAVANJA!  
 
 
     
NAZAD  
 
JAVNE USTANOVE  
 
 
AUTO MOTO DRUSTVO BAR TEHNICKI PREGLED, MEDJUNARODNE DOZVOLE, USLUGE KOD REGISTRACIJE
85000  BAR VOZILA, POMOC NA PUTU I INFORMACIJE
MAKEDONSKA BB  
030 313 056  
 
CARINARNICA BAR CARINJENJE ROBE
85000  BAR  
JUGOSLOVENSKE NARODNE ARMIJE 2  
030 311 422  
 
Kulturni
 
JAVNO PREDUZECE KULTURNI DJELATNOSTI JP KULTURNI CENTAR BAR SU:
CENTAR BAR -BIBLIOTEKA,
85000  BAR - MUZEJSKA,
JOVANA TOMASEVICA 57  - DJELATNOST UMETNICKE GALERIJE,
030 313 810     - DJELATNOST PRIKAZIVANJA FILMA,
030 313 812   Direktor - KULTURNO UMJETNICKI PROGRAM
069 382 001   Direktor - AMATERIZAM. 
030 315 998   Galerija JP KULTURNI CENTAR BAR EGZISTIRA KAO KOMPLEKSNA INSTITUCIJA KULTURE U CIJEM SASTAVU SE NALAZE:
030 314 079   Muzej
030 311 586   Biblioteka - DOM KULTURE "VLADIMIR POPOVIC SPANAC"
030 313 812   Direktor - NARODNA BIBLIOTEKA I CITAONICA "IVO VUCKOVIC"
030 312 431      - UMETNICKA GALERIJA "VELIMIR A. LEKOVIC"
jpkcbar@t-com.me   - ZAVICAJNI MUZEJ BAR ( DVORAC KRALJA NIKOLE ) SA TVRDJAVOM STARI BAR. 
www.kulturnicentarbar.com    
CAZIM NIKEZIC   
 
KOMUNALNE DJELATNOSTI BAR ODRZAVANJE GRADSKE CISTOCE, ZELENILA, POGREBNE USLUGE, 
85000  BAR SUMARSTVO, ODRZAVANJE STAMBENOG FONDA, GRADSKI 
BULEVAR REVOLUCIJE - KULA A  SAOBRACAJ. 
030 313 956  
030 311 418     
030 313 957  
030 313 958  
030 313 959  
 
LUCKA KAPETANIJA BAR KONTROLA BEZBJEDNOSTI PLOVIDBE
85000  BAR  
OBALA 13. JULA  
030 312 861  
030 311 382  
030 312 733  
 
Luka
 
LUKA BAR PRETOVAR I SKLADISTENJE ROBE U UVOZU I IZVOZU
85000  BAR  
OBALA 13. JULA B.B.  PREDSTAVNISTVO BEOGRAD
030 312 000   Centrala TRG NIKOLE PASICA 7/IV, TEL/FAX: 011/3398-882, 3398-755
030 312 114   Izv.direktor  
030 312 365   Dir.marketinga KANCELARIJA PODGORICA
030 312 525   Kom.direktor CETINJSKI PUT, VEKTRA 2
030 312 213   Komercijala  TEL/FAX: 081/234-353, 234-354, 234-355 
030 312 867      
030 312 213       
lukabar@t-com.me    
www.lukabar.co.me    
ANDRIJA RADUSINOVIC   
 
Opstina
 
OPSTINA  
85000  BAR  
BULEVAR REVOLUCIJE 1A   
030 312 065   Predsjednik   
030 312 440   Podpredsjedniki  
030 311 488   Sekretar SO  
030 312 263   Privreda  
030 312 697   Finansije  
030 311 292   Opsta uprava    
030 312 833       
so-bar@t-com.me    
www.bar..me    
ZARKO PAVICEVIC   
 
PTT CRNE GORE USLUGE POSTE
85000  BAR  
JOVANA TOMASEVICA B.B.  
030 311 255      
030 311 707   Direktor  
030 312 408   Teh.direktor  
www.postacg.me  
 
SLOBODNA CARINSKA ZONA BAR UPRAVLJANJE SLOBODNOM ZONOM I PRUZANJE USLUGA NJENIM KORISNICIMA. 
85000  BAR  
BRANKA CALOVICA 13   
030 311 814      
 
UPRAVA POMORSKE SIGURNOSTI UPRAVA POMORSKE SIGURNOSTI BAR ORGAN JE DRZAVNE UPRAVE KOJI SE BAVI STRUCNIM I TEHNICKIM POSLOVIMA U OBLASTI UTVRDJIVANJA SPOSOBNOSTI ZA PLOVIDBU BRODOVA I DRUGIH PLOVNIH I PLUTAJUCIH OBJEKATA, UREDJIVANJA PLOVNIH PUTEVA I VRSENJA POSLOVA RADIO SLUZBE NAMENJENE LICIMA NA MORU. POLITIKA NEPREKIDNOG UNAPREDJENJA KVALITETA KOJE UPRAVA DAJE KORISNICIMA USLUGA.
85000  BAR
MARSALA TITA 7 
030 313 241    
030 313 240   
069 042 179    
030 313 274     
ups.direktor@t-com.me    
www.msd-ups.org    
KRSTO RAKOCEVIC   
 
VODOVOD I KANALIZACIJA KOMUNALNE USLUGE. 
85000  BAR  
BRANKA CALOVICA 13   
030 312 043      
 
ZAVOD ZA ZAPOSLJAVANJE POSREDOVANJE PRI ZAPOSLJAVANJU NEZAPOSLENIH LICA
BIRO RADA BAR  
85000  BAR  
BULEVAR 24. NOVEMBRA H-14  
030 313 048  
www.zzzcg.org